Příspěvek obsahuje přílohu
XXVI. setkání bývalých příslušníků PTP – VTNP v Zaječově - Sv. Dobrotivá

Organizaci již XXVI. setkání, které proběhlo letos ve čtvrtek 13. září, zajistil Spolek Zděná 2012 a Obec Zaječov. Pod záštitou Konfederácie politických väzňov Slovenska a za doprovodu jejího předsedy, pana Petra Sandtnera, přijela ze Slovenska početná delegace bývalých „pétépáků“ a jejich rodinných příslušníků.
Sdíleno veřejně
  Přidejte komentář...

  Příspěvek obsahuje přílohu
  Setkali se i po ukončení činnosti bývalí členové Územní organizace PTP - VTNP v Uherském Hradišti dne 15.8.2017, kde v Domu kultury br. Jan Bednář, bývalý předseda této organizace vzpoměl 25. let činnosti této organizace , vyzvedl podíl většině členům a popřál všem přítomných hodně zdraví v podzimu jejich života.
  Sdíleno veřejně
   Přidejte komentář...

   Příspěvek obsahuje přílohu
   SETKÁNÍ III. ROTY PTP - 22.2.2017  V RESTAURACI PRIMA V PRAZE 8 - KARLÍNĚ
   Přidejte komentář...

   Příspěvek obsahuje přílohu
   IX. SJEZD ČESKÉHO SVAZU PTP - VTNP

   KONANÝ 27. ZÁŘÍ 2016
   V KONGRESOVÉM SÁLE DOMU ARMÁDY
   V PRAZE 6 - DEJVICÍCH
   Přidejte komentář...

   Příspěvek obsahuje přílohu
   Celostátní setkání PTP - VTNP ve Svaté Dobrotivé dne 15.9. 2016 - v kostele
   Přidejte komentář...

   Příspěvek obsahuje přílohu
   XV. celostátní setkání PTP VTNP s AČR (10. června 2010)

   Ve čtvrtek 10. června 2010 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá uskutečnilo XV. celostátní setkání bývalých příslušníků vojenských táborů nucených prací – pomocných technických praporů (PTP). Akci organizoval svaz PTP ve spolupráci s AČR.

   Letošní setkání mělo tradičně slavnostní ráz a bohatý program. Pozvání přijali hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda svazu PTP ČR Bohumír Dufek, předseda Slovenského svazu VTNP-PTP Hviezdoslav Breburda, zástupce Konfederace politických vězňů Leo Žídek, místopředsedu Orla ČR Bořetěch Kostelka a další významní hosté. Akce se zúčastnily téměř tři stovky příslušníků svazu PTP a jejich blízkých, zástupců místní správy, samosprávy a společenských organizací a velení SOVZ Libavá.

   „Každoroční setkávání pétépáků tady na Libavé má již svou tradici“, říká zástupce velitele SOVZ Libavá major Peter Gríger a pokračuje: „Území VVP Libavá je totiž posledním činným vojenským územím v republice, kde v padesátých letech vojenský tábor nucených prací působil. Dnes již na Libavé, ale i na mnohých jiných místech, nenajdeme po táborech žádné stopy. Jen vzpomínky bývalých účastníků zůstaly. Proto jejich setkávání má i v dnešní době velký význam. Nejde jen o vzpomínání na těžkou dobu jejich mládí, ale především na vzájemná setkávání kamarádů a přátel na celý život.

   Poutavé, mnohdy smutné životní příběhy bývalých PTP, mají zvláště pro mladou generaci, která nezažila totalitní systém neocenitelný význam.“

   Pro účastníky akce hrála posádková hudba z Olomouce a po slavnostním zahájení následovalo kladením věnců u pomníku PTP na náměstí Města Libavá a krátká vzpomínka na zemřelé příslušníky PTP. Program pokračoval v nedaleké Staré Vodě, kde v chrámu sv. Anny sloužil mši arcibiskup Graubner. Odpolední setkání pokračovalo v posádkovém domě armády, kde byli po projevech hostí oceněni pamětní medailí Za dlouholetou spolupráci se svazem PTP pánové Hviezdoslav Breburda a Josef Dřímal.

   Podle majora Grígera se setkání bývalých příslušníků PTP a jejich hostů se opět vydařilo také díky spolupráci a podpoře Armády ČR:

   „Jsem rád, že tuto akci můžeme pomoci každoročně organizovat. Účastníci se opět setkali, prožili na Libavé příjemný den. Je jenom dobře, že demokratická společnost dovede v dnešní době vytvořit prostor pro akce tohoto druhu.“
   Fotka
   Sdíleno veřejně
    Přidejte komentář...

    Příspěvek obsahuje přílohu
    26. října 2017 - Společná schůze členů Zemského výboru s bývalými předsedy oblastních a územních organizací Moravskoslezského svazu VTNP - PTP v Brně.
    Sdíleno veřejně
     Přidejte komentář...

     Příspěvek obsahuje přílohu
     Dne 27.4.2017 se uskutečnila za velké účasti v kostele Sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze mše svatá za naše bratry bývalé členy PTP, které Pán Bůh povolal na věčnost a za dlouholetého organizátora této akce, pétépáka P. Josefa Forbelského.

     Mši svatou sloužil hlavní kaplan Armády ČR, plukovník Mgr. Jaroslav Knihal a P. dominikán Vinklárek

     Po ukončení mše svaté se uskutečnilo již tradičně v sále kláštera setkání kněží a našich členů, kde předseda pražské oblasti PTP - VTNP br. Bláha odpověděl na otázky zůčastněných členům o dalším postupu naší činnosti.
     Sdíleno veřejně
      Přidejte komentář...

      Příspěvek obsahuje přílohu
      XI. SJEZD SVAZU PTP ČR - VTNP
      16. LISTOPAD 2016
      KONGRESOVÝ SÁL DOMU ARMÁDY, PRAHA
      Přidejte komentář...

      Příspěvek obsahuje přílohu
      Celostátní setkání PTP - VTNP ve Svaté Dobrotivé dne 15.9. 2016 - u pomníku
      Přidejte komentář...

      Příspěvek obsahuje přílohu
      Celostátní setkání PTP - VTNP ve Svaté Dobrotivé dne 15.9. 2016 - na Obecním úřadě Zaječov
      Přidejte komentář...

      Příspěvek obsahuje přílohu
      FotkaFotkaFotkaFotkaFotkaFotkaFotka
      13.09.16
      14 fotek - Zobrazit album
      Přidejte komentář...

      Příspěvek obsahuje přílohu
      XVII. setkání Svazu PTP – VTNP ČR


      Dne 17. září 2009 se konalo ve Svaté Dobrotivé – Zaječově XVII. setkání bývalých příslušníků Pomocných technických praporů – vojenských táborů nucených prací, kterého se zúčastnili i zástupci o.s. VHSB.

      Takže Vás můžeme v krátké fotoreportáži seznámit s jeho průběhem.

      Na devátou hodinu ranní bylo naplánováno přijetí starostou obce Zaječov na Obecním úřadě.

      Odtamtud se přítomní odebrali do kláštera Zvěstování Panny Marie a svaté Dobrotivé na mši svatou, slouženou již poněkolikáté emeritním biskupem Mons.ThDr. Josefem Kouklem, bývalým příslušníkem PTP.

      V poledne proběhlo uctění památky bývalých vojáků PTP – VTNP za účasti představitelů AČR, čestné jednotky a hudby u památníku 52. praporu PTP.

      Program pokračoval společným obědem v Lidovém domě, projevy zúčastněných i hostů a neformálním setkáním bývalých pétépáků, vzpomínajícím na službu „za Čepičky“, ale též si připomínajících ty, kteří se dnešních dnů nedožili...
      FotkaFotkaFotkaFotkaFotkaFotkaFotka
      12.07.16
      14 fotek - Zobrazit album
      Sdíleno veřejně
       Přidejte komentář...

       Příspěvek obsahuje přílohu
       Fotoroportáž z XXV. celostátního setkání PTP - VTNP konané 14. září 2017 ve Svaté Dobrotivé - Zaječově.
       Sdíleno veřejně
        Přidejte komentář...

        Příspěvek obsahuje přílohu
        Ministr kultury Daniel Herman přijal v Nosickém paláci 6.února 2017 bývalé představitele Svazu PTP - VTNP ČR , br. JUDr. Jana Deckera a br. Jiřího Růžičku. Ministr kultury spolu s nimi hodnotil dosavadní spolupráci a probral s nimi též společné projekty v rámci Kultury připomínání.

        V této souvislosti byla též diskutována výstava na zámku v Brandýse nad Labem, která byla původně zaměřena jen na Pomocné technické prapory a poté rozšířena na připomínky komunistických zločinů 50. let. V současné době členové PTP chtějí, aby v Brandýse nad Labem vzniklo studijní středisko pro výchovu studentů a mládeže, ale i učitelů. Hlavním cílem fungování střediska by bylo rozšíření a doplnění vědomostí o 50 letech, které v převážné většině i učitelé znají jen z učebnic.

        V současné době projekt převzalo Národní muzeum, příspěvková organizace Ministerstva kultury, a společně se členy PTP pokračuje v diskusi o následném rozšíření a přizpůsobení expozice. Představitelé PTP předali Ministrovi Hermanovi Zlatý odznak Svazu Pomocných technických praporů - Vojenských táborů nucených prací.

        Ministr Daniel Herman pravil : Nesmírně si vážím práce a činnosti příslušníků PTP, obdivuji jejich statečnost i to, že nikdy neohnuli páteř před komunistickou zvůlí.

        Oceňuji oběti, které přinášeli za naši svobodu; proto pokládám činnost PTP za důležitou součást tohoto spektra boje za svobodu. Jejich ocenění je pro mne zavazující i do budoucna.

        Připomínat zločiny komunismu je naší povinností.
        Sdíleno veřejně
         Přidejte komentář...

         Příspěvek obsahuje přílohu
         IX. SJEZD MORAVSKOSLEZSKÉHO SVAZU PTP – VTNP KONANÝ 27.ŘÍJNA 2016 V KLUBU UNIVERZITY OBRANY - BRNO
         Přidejte komentář...

         Příspěvek obsahuje přílohu
         Výroční členská schůze ÚO Uherské Hradiště 11.10.2016
         Přidejte komentář...

         Příspěvek obsahuje přílohu
         Celostátní setkání PTP - VTNP ve Svaté Dobrotivé dne 15.9. 2016 - v lidovém domě
         Přidejte komentář...

         Příspěvek obsahuje přílohu
         XXII. celostátní setkání 52. pomocného technického praporu – Vojenských táborů nucených prací, Zaječov

         Tak jako tisíce mladých lidí kvůli svému původu nesmělo studovat, málokdo mohl vůbec legálně vycestovat do zahraničí, tak vy jako takzvaní „kádrově závadní jedinci“ jste základní vojenskou službu museli odsloužit beze zbraně v pracovních jednotkách a navíc jste se ani po odchodu do civilu nezbavili cejchu „politicky nespolehlivých“.

         Vážení přátelé,

         jsem velice rád, že vás i letos mohu zde v Zaječově – Svaté Dobrotivé všechny srdečně pozdravit na již 22. setkání příslušníků pomocných technických praporů z nejčernějších let komunistické totality v naší zemi. I když v dnešním postmodernistickém světě matení pojmů má značná část naší veřejnosti díky televizní a filmové tvorbě zakořeněnou představu, že „pétépáci“ či „černí baroni“ bývalé Československé lidové armády žila na kolotoči bohapusté legrace. Mnoho lidí si tak v podstatě vůbec neuvědomuje, že služba u jednotek PTP byla jednou z řady odporných forem ponižování a diskriminace řady občanů v éře takzvaných dělnických prezidentů Gottwalda a Zápotockého.
         Tak jako tisíce mladých lidí kvůli svému původu nesmělo studovat, málokdo mohl vůbec legálně vycestovat do zahraničí, tak vy jako takzvaní „kádrově závadní jedinci“ jste základní vojenskou službu museli odsloužit beze zbraně v pracovních jednotkách a navíc jste se ani po odchodu do civilu nezbavili cejchu „politicky nespolehlivých“. Tato vojenská „převýchova“ z vás udělala na dlouho občany druhé kategorie a postihovala i vaše rodiny. I váš osud musíme nekompromisně připomínat všem těm, kterým se po komunistické diktatuře stýská, anebo se za ní ohlížejí se sentimentálním povzdechem při sledování neskutečně hloupých budovatelských veseloher typu „Dovolená s Andělem“ či seriálu o majorovi Zemanovi.
         Loni jsem zde však připomněl jeden z mála, možná jediný, pozitivní moment vaší služby u PTP. Poznali sílu opravdového chlapského kamarádství, které mnohým z vás zůstalo na celý život. Další dobré kamarády mnozí z vás poznali v civilu často jen na základě toho, že jste zjistili, že i oni byli předtím „pétépáky“. Cena kamarádství je cenou opravdové hodnoty a té si vždy važme.
         Proto bych vám všem chtěl popřát hodně pevného zdraví, energie a chuti do života a zároveň vyjádřit přesvědčení, že všichni uděláme maximum proti návratu starých komunistických pořádků v jakékoliv formě. Přeji všem příjemný den a radost ze setkání s kamarády.
         Děkuji vám za pozornost…

         Tento projev přednesl 1. místopředseda senátu Přemysl Sobotka.
         Fotka
         Sdíleno veřejně
          Přidejte komentář...
          Vypadá to, že jste došli na konec.